יום ג', ג’ בתמוז תשע”ז
דף הבית דבר ממונה של"ח במחוז שיתופון יצירת קשר
תקשוב בשל"ח טפסים בטיחות וביטחון עידכונים גלריית תמונות חידון של"ח וידיעת הארץ אחראי/ רכז טיולים
תגובות: -1  צפיות: -1
 
אנו עושים כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים בעת פרסום תכנים בפורטל האינטרנט של של"ח וידיעת הארץ במחוז מרכז. במידה ותוכן ו/או פריט מידע שהועלה לאתר מפר בתום לב את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט, כתבו אלינו לדוא"ל web@shine.edum.org.il ואנו מתחייבים לתקן את הטעון תיקון ו/או להסיר את החומר מן האתר, בהתאם לפנייתכם, ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה כדי למנוע הישנות מקרים כאלה.
ירושלים ב -5 דקות
קרא עוד...
בשנת 1998 חוקקה הכנסת חוק - "חוק יום ירושלים" המסדיר את מעמדו של יום שחרור ירושלים, כ"ח באייר, כיום חג במדינת ישראל. לשון החוק היבשה מהווה הד לרחשי הלב הפנימיים המייחדים לירושלים מעמד "בירת-על" שאין לה אח ורע בין ערי בירה אחרות בעולם. ערכת הפעילות "ירושלים שלי" מזמנת לימוד, דיון ושיח אודות ייחודה של בירת ישראל באמצעים מושכי עין ולב. מושם בה דגש על המשותף והמחבר את כלל בני הנוער לבירתנו הנצחית - ירושלים.
קרא עוד...
ירושלים כעיר בירה מהווה נדבך חשוב בהבניית הזהות הלאומית, בה מצויים מרבית מוסדות השלטון, מקומות קדושים, אתרי זכרון והנצחה. סיפוריהם של "שלושת ההרים" בירושלים - הר המוריה, הר הזכרון וגבעת רם, משקפים ומתווים את סיפורה של האומה היהודית ומדינת ישראל בראי הדורות.התוכנית נכתבה בהתבסס על מאמרו של ארנון ברוקשטיין "ירושלים כתבנית שלושה הרים"כתבו: טוסיה מירה, עמליה לואין, אילנה רבינוביץ, שרה רוטקום-הרמתיהפרקים שבחוברת ניתנים להורדה בקבצי וורד
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
בהרצאה מספר יהורם גאון על הקשר המיוחד והחיבור שלו לירושלים. שנות ילדותו בבית הכרם, זיכרונותיו מהעבר, השפעתה של העיר על חייו בכלל ועליו כאומן בפרט.התלמידים זוכים לשמוע עדות אישית מפיו של יהורם על ירושלים כעיר חצויה בזמן הכרזת המדינה (1948) ועד לאיחודה מחדש של העיר במלחמת ששת הימים (1967) בהרצאה מספר יהורם על הסרט שכתב על ירושלים, השירים ששר לה, תרומתו לתרבות העיר (כחבר מועצת העיר) ומשמעותה של ירושלים עבורו אז והיום.
קרא עוד...
קרא עוד...
יום נעלה לירושלים   |  צעדת הל"ה
קרא עוד...
הקורס יתקיים בימים ראשון-חמישי, כ"ב- כ"ו בתמוז תשע"ז, 16-20 ביולי 2017.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
אחראי - טיול
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
אתר מינהלת הטיולים   |  מטיול שנתי למסע משמעותי   |  ימי השתלמות רכזי טיולים   |  אחראי טיול
הכשרות רכז/אחראי טיולים   |  שאלות לוועדת טיולים
ארגז כלים למורה המקווון
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
תמונות השתלמות ינואר
קרא עוד...
ארגז כלים ובו מגוון רחב של מתודות שמקורן בחינוך הבלתי פורמלי ומתאים גם בחינוך הפורמלי.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
השביל של"ח-מ (שדה, לאום, חברה במדיה, מ=מדיה).מאגר נגיש וזמין של תכנים ויש"מים המותאמים לסדנאות התוכנית
קרא עוד...
סדנאות   |  היישוב שלי   |  תיקי יש"מ   |  מש"צים מצילים חיים   |  מסע משמעותי   |  השביל של"ח-מ
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קול של"ח שנת תשע"ה   |  קול של"ח תשע"ו   |  חודש תשרי   |  חודש חשון   |  חודש כסלו   |  חודש טבת   |  חודש שבט
חודשי אדר-ניסן   |  חודש אייר   |  חודש סיוון   |  חודש תמוז   |  חודש אב
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
טו בשבט
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מישורי הלס בצפון הנגב מערכת אקולוגית בסכנת הכחדה חוברת מידע והמלצות לקובעי מדיניות, מתכננים, מנהלי שטח ואנשי חינוך י- ולי 2014
קרא עוד...
העולם נמצא במשבר סביבתי הנובע מלחצים הולכים וגוברים על משאבי הטבע. הנזקים לסביבה הם, במקרים רבים, בלתי הפיכים. תהליכי התכנון והניהול הסביבתי נועדו למזער ככל האפשר את הפגיעה בסביבה הנובעת מפעולות פיתוח וליצור תנאים להמשך קיומו והתפתחותו של האדם תוך שמירה על איכות חיים טובה ומבלי לפגוע במגוון הביולוגי. התכנון והניהול הסביבתי מצריכים ידע מקצועי בתחומים רבים ושיתוף פעולה בין גורמים מקומיים וגלובליים. התכנון והניהול הסביבתי נדרשים לשם קבלת החלטות מושכלת ובפרט לשם התמודדות עם קונפליקטים ועם דילמות, כגון שימור מול פיתוח, קביעת הזיהום האופטימלי וכדומה.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
יובל לאיחוד ירושלים
השתלמויות לפיתוח מקצועי
טפסים
מנהיגות צעירה
אתר הגיחות המחוזי
רכז הטיולים
מיזמים מחוזיים
כתבו עלינו בעיתון
למידה בשעת חירום
תכנים ותוכניות
חידות ומשחקי דרך
קישורים מומלצים
של"ח בשביל ישראל
'קול של"ח' - חודשי
פעילויות לפי ימי לוח
אחראי טיול -
מאמרים
אקדמיה ברשת
לוח השתלמויות תשע"ז
טיול מונגש
לוח פעילויות שנת תשע"ח - חדש


יצירת קשר


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS