יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר ממונה של"ח במחוז
שיתופון
יצירת קשר
תקשוב בשל"ח טפסים
בטיחות וביטחון עידכונים גלריית תמונות
חידון של"ח וידיעת הארץ אחראי/ רכז טיולים
השתלמות מורים לשל"ח במסגרת אופק חדש- תשע"ט

מצורף מכתב בנושא השתלמויות לפיתוח מקצועי בתשע"ט. בגוף המסמך נמצא הקישור לבחירת ההשתלמויות.
קרא עוד...
הכלים הדיגיטליים מאפשרים לסייע בבניית תהליכי לימוד ובפיתוח אינטראקציה מפרה בין המורים לתלמידים ובקידום מיומנויות המאה ה-21. אל הכלים השונים מצורפים מדריכים מפורטים וסרטוני הסברה המייעלים את השימוש בהם. הכלים הדיגיטליים פתוחים לכולם בחינם!
קרא עוד...
הנחיות זהירות מפני הכשת נחשים בטיולים ופעילויות שטח

להלן חוזר מטעם האגף לביטחון ובטיחות במשרד החינוך בנוגע לנחשים וכיצד להתנהל במקרה של הכשה.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
אחראי - טיול
שינוי באזורי הנחיה

חלוקת אזורי הנחיה לשנה"ל תשע"ט
קרא עוד...
לוח תכנון תשע"ט

לוח תכנון שנתי לשנה"ל תשע"ט
קרא עוד...
שיבוץ גיחות לשנת תשע"ט

בהמשך מופיע הקישור לצפיה בשיבוץ הגיחות באנדרטת הנח"ל ובשאר אתרי הגיחות לשנה"ל תשע"ט
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
אתר מינהלת הטיולים   |  מטיול שנתי למסע משמעותי   |  ימי השתלמות רכזי טיולים   |  אחראי טיול
הכשרות רכז/אחראי טיולים   |  שאלות לוועדת טיולים
ארגז כלים למורה המקווון
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
תמונות השתלמות ינואר
קרא עוד...
ארגז כלים ובו מגוון רחב של מתודות שמקורן בחינוך הבלתי פורמלי ומתאים גם בחינוך הפורמלי.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
השביל שלח"מ - הצעה לימי שדה

קרא עוד...
קרא עוד...
השביל של"ח-מ (שדה, לאום, חברה במדיה, מ=מדיה).מאגר נגיש וזמין של תכנים ויש"מים המותאמים לסדנאות התוכנית
קרא עוד...
סדנאות   |  היישוב שלי   |  תיקי יש"מ   |  מש"צים מצילים חיים   |  השביל של"ח-מ
קרא עוד...
שילוב חפירות ארכאולוגיות "מגלים את ארץ" במסע המשמעותי בשנה"ל תשע"ט

לאור ההתנסות בשילוב חפירות ארכיאולוגיות במסגרת פעילות של"ח וידעת הארץ בשדה, בשיתוף עם רשות העתיקות, בו לקחו חלק כ-7000 תלמידים. יושמו הלקחים ואנו ממשיכים בהפעלת התוכנית גם בשנה"ל תשע"ט. התוכנית תכלול אתרי חפירה שונים ברחבי הארץ, להעצמת החוויה של המסע המשמעותי באמצעות שילוב תלמידים בחפירות ארכאולוגיות במסעות וסיורים.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קול של"ח שנת תשע"ה   |  קול של"ח תשע"ו   |  קול של"ח תשע"ז   |  חודש תשרי   |  חודש כסלו
חודש טבת   |  חודש שבט   |  חודשי אדר-ניסן   |  חודש אייר   |  חודש סיוון   |  חודש תמוז
חודש אב
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
טו בשבט
קרא עוד...
יחסי הורים מורים

מצגת שהועברה ביום ההיערכות על ידי ויקי ניצן בנושא יחסי הורים מורים והתמודדות עם קונפליקטים
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מישורי הלס בצפון הנגב מערכת אקולוגית בסכנת הכחדה חוברת מידע והמלצות לקובעי מדיניות, מתכננים, מנהלי שטח ואנשי חינוך י- ולי 2014
קרא עוד...
העולם נמצא במשבר סביבתי הנובע מלחצים הולכים וגוברים על משאבי הטבע. הנזקים לסביבה הם, במקרים רבים, בלתי הפיכים. תהליכי התכנון והניהול הסביבתי נועדו למזער ככל האפשר את הפגיעה בסביבה הנובעת מפעולות פיתוח וליצור תנאים להמשך קיומו והתפתחותו של האדם תוך שמירה על איכות חיים טובה ומבלי לפגוע במגוון הביולוגי. התכנון והניהול הסביבתי מצריכים ידע מקצועי בתחומים רבים ושיתוף פעולה בין גורמים מקומיים וגלובליים. התכנון והניהול הסביבתי נדרשים לשם קבלת החלטות מושכלת ובפרט לשם התמודדות עם קונפליקטים ועם דילמות, כגון שימור מול פיתוח, קביעת הזיהום האופטימלי וכדומה.
קרא עוד...
הנגשה פרטנית

מצגת מפורטת הכוללת את כל המידע הדרוש בכדי להנגיש הנגשה פרטנית עבור תלמידים או הורים לתלמידים הלומדים בבית הספר.
קרא עוד...
קול של"ח אוקטובר 18 תשע"ט

קול של"ח לחודש אוקטובר מאת רונן כהן
קרא עוד...
קול שלח ספטמבר 2018, תשרי תשע"ט

קרא עוד...