יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
דף הבית דבר ממונה של"ח במחוז שיתופון יצירת קשר
תקשוב בשל"ח טפסים בטיחות וביטחון עידכונים גלריית תמונות חידון של"ח וידיעת הארץ אחראי/ רכז טיולים
אנו עושים כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים בעת פרסום תכנים בפורטל האינטרנט של של"ח וידיעת הארץ במחוז מרכז. במידה ותוכן ו/או פריט מידע שהועלה לאתר מפר בתום לב את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט, כתבו אלינו לדוא"ל web@shine.edum.org.il ואנו מתחייבים לתקן את הטעון תיקון ו/או להסיר את החומר מן האתר, בהתאם לפנייתכם, ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה כדי למנוע הישנות מקרים כאלה.
ירושלים ב -5 דקות
יום נעלה לירושלים   |  צעדת הל"ה
בשנת תשע"ח מציעה החברה לפיתוח הרובע היהודי, כניסה לאתרי הרובע היהודי בכרטיס משולב ובעלות מופחתת
קרא עוד...
קרא עוד...
בשנת 1998 חוקקה הכנסת חוק - "חוק יום ירושלים" המסדיר את מעמדו של יום שחרור ירושלים, כ"ח באייר, כיום חג במדינת ישראל. לשון החוק היבשה מהווה הד לרחשי הלב הפנימיים המייחדים לירושלים מעמד "בירת-על" שאין לה אח ורע בין ערי בירה אחרות בעולם. ערכת הפעילות "ירושלים שלי" מזמנת לימוד, דיון ושיח אודות ייחודה של בירת ישראל באמצעים מושכי עין ולב. מושם בה דגש על המשותף והמחבר את כלל בני הנוער לבירתנו הנצחית - ירושלים.
קרא עוד...
ירושלים כעיר בירה מהווה נדבך חשוב בהבניית הזהות הלאומית, בה מצויים מרבית מוסדות השלטון, מקומות קדושים, אתרי זכרון והנצחה. סיפוריהם של "שלושת ההרים" בירושלים - הר המוריה, הר הזכרון וגבעת רם, משקפים ומתווים את סיפורה של האומה היהודית ומדינת ישראל בראי הדורות.התוכנית נכתבה בהתבסס על מאמרו של ארנון ברוקשטיין "ירושלים כתבנית שלושה הרים"כתבו: טוסיה מירה, עמליה לואין, אילנה רבינוביץ, שרה רוטקום-הרמתיהפרקים שבחוברת ניתנים להורדה בקבצי וורד
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
השתלמויות לפיתוח מקצועי
המלצת החודש
יום ירושלים
יום נעלה לירושלים  
טפסים
מנהיגות צעירה
אתר הגיחות המחוזי
רכז הטיולים
מיזמים מחוזיים
למידה בשעת חירום
תכנים ותוכניות
חידות ומשחקי דרך
קישורים מומלצים
מסע משמעותי
של"ח בשביל ישראל
'קול של"ח' - חודשי
פעילויות לפי ימי לוח
אחראי טיול -
מאמרים
אקדמיה ברשת
טיול מונגש
לוח פעילויות שנת תשע"ח - חדש
קול של"ח תשע"ט